Russland og vi

bok av Vidkun Quisling

Russland og vi er en bok skrevet av Vidkun Quisling. Teksten ble først utgitt som en artikkelserie i avisen Tidens Tegn høsten 1930, før den ble utgitt i bokform i julen samme år.

Russland og vi, nyutgivelsen på Blix forlag fra 1941.

TematikkRediger

Boken omhandler det sovjetiske samfunnet i tiden etter den russiske revolusjonen, og Quislings antikommunistiske grunnsyn stod sentralt. I Russland og vi advarte han mot en tilsvarende revolusjon i Arbeiderpartiets eller NKPs regi i Norge, noe Quisling mente ville føre til et samfunn i kaos med titusenvis av døde.[1]

Quisling-biograf Oddvar Høidal skriver at Russland og vi «styrket [Quislings] økende renommé som bolsjevismens svorne fiende i Norge». Høidal skriver videre at på tross av at det var noe hold i Quislings kritikk av Sovjet-systemet foresøkte han ikke på noen måte å være objektiv, «for ham gjaldt det å male Sovjetunionen så svart som mulig».[2]

Historiker Hans Fredrik Dahl beskriver Russland og vi som «en eiendommelig tekst, utvilsomt et av de merkeligste intellektuelle dokumenter fra norsk mellomkrigstid». Dahl regner Quislings beskrivelser av jordbrukspolitikk og forholdene på den russiske landsbygda som gode, og skriver at «[Quislings] kritikk faller ledig og lesverdig». Samtidig trekker Dahl frem de rasebiologiske forklaringsmodellene brukt i boken, der Quisling anser revolusjonen som finsk-slaviske, asiatiske og orientalske folks angrep på et aristokrati «av vesentlig nordisk opprinnelse».[3]

Oversettelser til andre språkRediger

Høsten 1931 kom Russland og vi ut på engelsk med tittelen Russia and Ourselves. Den ble utgitt på den anerkjente forlaget Hodder & Stoughton, sannsynligvis på grunn av at forlegger Hodders norske kone kjente en venninne av Quisling. Boken ble også utgitt på spansk som Politica de Oriente y Occidente i 1935, etter å ha bli oversatt av en beundrer.[4]

Det var tidlig også snakk om en tysk utgave, men dette ble ikke noe av før NS-forlaget Blix utgav den som Russland und wir i okkupasjonstiden i 1942, i Eberhard Günther Kerns oversettelse. I den tyske utgaven var teksten noe omarbeidet, og den pro-britiske innstillingen i originalutgaven var tonet ned. Det ble også lagt inn flere antisemittiske formuleringer, og når fremtidens Russland ble diskutert i sluttkapittelet var tidligere formuleringer om at landet måtte bygges opp igjen på amerikansk og engelsk kapital erstattet med formuleringer om at det måtte skje «ved skandinavisk og tysk arbeidshjelp».[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Dahl, Hans Fredrik, Hagtvet, Bernt og Hjeltnes, Guri (1990). Den norske nasjonalsosialismen : Nasjonal Samling 1933-1945 i tekst og bilder. Oslo: Pax. s. 34-35. ISBN 8257407771. 
  2. ^ Høidal, Oddvar (1988). Quisling : en studie i landssvik. Universitetsforlaget. s. 48-49. ISBN 8200184013. 
  3. ^ Dahl, Hans Fredrik (1991). Vidkun Quisling : En fører blir til. Oslo: Aschehoug. s. 151-154. ISBN 8257409049. 
  4. ^ a b Dahl, Hans Fredrik (1996). «Forord til nyutgivelsen 1996». Quisling, Vidkun: Russland og vi. Leseselskapet. s. XII-XIV. ISBN 8274430581. 

Eksterne lenkerRediger