Roska

gård i Gaular i Sogn og Fjordane

Roska er navnet på gårdsnummer 48 i Gaular kommune, Sogn og Fjordane. Gården ligger på nordsiden av Viksdalsvatnet, Fv 421 fra Vikja stopper ved gården.

Gården er delt i følgende bruk:

  • Bruk 1
  • Bruk 2, delt fra i perioden 171228
  • Bruk 3
  • Bruk 4, delt fra bruk 3 i 1730

Flere bruk er delt fra til boligformål på siste halvdel av 1900-tallet

Under bruk 3 var det i perioden 18751917 en husmannsplass, Berget, under bruk 3

HistoriskRediger

På Roska finnes et av de eldste sporene etter dyrking av jord som er registrert i Sunnfjord. Det ble i 1995 funnet et dyrkingslag som ble sendt prøver av til et laboratorium i USA, dateringen ble satt til perioden 2500 f.Kr.1200 f.Kr.. Tilsvarende gamle funn finnes fra Hornnes i Førde, Hjelle i Stryn og Vereide i Gloppen. Dette er ikke bevis for at det eksisterte en gård her, men at det var bosetning i området.

På bruk 3 ble det funnet en grav fra vikingtiden, det ble også funnet et spyd og en øks på andre steder på gården. Øksen regnes med stammer fra perioden 900-950.

Første skriftlige kilde om gården finnes i en jordebok fra 1590. Det har vært flere delinger av Roska, i matrikkelen fra 1647 er det to bruk, disse er de som ble til bruk 1 og 3.

LitteraturRediger

  • Timberlid, Jan Anders, Bygdebok for Gaular Band IV, Gardar og folk. Viksdalen Sokn (s.639-654), Oslo 1998. ISBN 82-994538-2-8