Rosa brus

Rosa brus er et tonebrus som består av alle hørbare frekvenser av lydsvingninger. Den blir brukt av lydteknikere når nye og avanserte høyttalere er under planlegging. Lyden ble kalt rosa brus for å skille med hvislelyden som kalles hvit lyd.

Rosa brus var lagt på lydteip eller på LP-plate og ble kjørt gjennom en forsterker som behandlet og slapp ut tilnærmet uendrede signaler, slik at høyttaleren fikk samme styrke påtrykk over hele toneregisteret. Lydmåling ble foretatt med audiometer i standard oppsett. Lydstyrken ble registrert i en graf kalt lydkurve. Denne kurven fortalte om konstruksjonen ga god gjengivelse over det hele, eller om noen av lydfrekvensene (tonene) ble dempet.

Enkelte produsenter la så stor vekt på lydkurven, at de solgte stereohøyttalere i par med tilnærmet samme kurve.