Frekvens (lyd)

Hovedartikkel for dette temaet er Lyd

Lyd er mekaniske vibrasjoner i luft og andre stoffer, som oppfattes av et høreorgan. Frekvens er et mål som oppgir antallet svingninger per sekund når svingningene er regelmessige. Disse vil vanligvis oppfattes av det menneskelige øret som en form for toner. Tonefrekvenser oppgis og måles med enheten Hertz eller kiloHertz (1000Hz) (forkortet Hz og kHz). Lydstyrke måles og oppgis i Decibel.

Menneskeøret er normalt i stand til å oppfatte, som lyd, svingninger mellom ca. 20 Hz og 20 kHz. Barn oppfatter ofte høyere svingetall. Fugler og dyr oppfatter lyder med langt høyere svingetall. For eksempel kan hunder oppfatte signaler fra en ultralydhundefløyte. Fugler synger i et toneregister vi bare delvis kan høre. Hvaler synes å kommunisere med lydfrekvenser på ganske få Hz. Lavfrekvenslyd kalles subsonisk lyd. Lyder som har frekvenser over det vi hører kalles ofte ultralyd.

Noen lyder består av flere frekvenser samtidig fra samme kilde. Dersom dette er ett musikkinstrument, vil det oppleves som musikk. Lyd som består av alle toner på en gang i tilnærmet lik styrke kalles rosa brus. Slik rosa brus er viktig for lydteknikere og akustikere som skal planlegge lytterom som konsertsaler, lydstudioer m.m.

Dissonanser består av tonefrekvenser som ikke passer med vår opplevelse av riktig sammensatte toner. Slike lyder oppfattes gjerne som en form for støy.

Støy er også støtvise eller uregelmessige ikke-frekvensfølgende lyder, ofte i form av et brak.

Svingninger kan produseres og måles for områder som ultralyd, radiobølger og lys