Romerskolen

gruppe renessansekomponister, hovedsakelig av kirkemusikk
(Omdirigert fra «Romerske skole»)

Romerskolen var en gruppe renessansekomponister som var aktive i Roma fra midten av 1500-tallet til et stykke inn på 1600-tallet, dvs i seinrenessansen og tidlig barokk.

Komponistene i Romerskolen skrev overveiende kirkemusikk og mange hadde direkte forbindelse med Vatikanet og det pavelige kapell, men var også aktive ved andre kirker. Stilistisk blir de ofte satt opp mot den venetianske skole, en samtidig musikkbevegelse som var langt mer fremtidsrettet.

Tyngdepunktet av komposisjonene lå på flerstemmig vokalmusikk med et rolig og flytende uttrykk i melodisk, harmonisk og rytmisk henseende, og man kan slik si at romerskolen var en fortsettelse og videreutvikling av den nederlandske polyfonien.

Komponistene i den romerske skole skapte flerstemmig musikk til bruk i kirkene under begrensninger formulert av Trientkonsilet. Kriteriene var at teksten var lett forståelig og uttrykket var verdig. Parodimesser var utelukket.

Komponister rediger

Blant romerskolens mest kjente komponister er Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria og Gregorio Allegri.

Medlemmer av Romerskolen, inklusive noen som bare i perioder var aktive i Roma:

Se også rediger