Romersk hilsen (Saluto romano) er en hilsen som ble brukt i Romerriket. Den utføres ved at høyre arm holdes rett ut i omtrent 45 graders vinkel, med håndflaten ned og fingrene samlet. Man kan blant annet se bruken av hilsenen på billedrelieffene på Trajansøylen i Roma. Andre hevder at forestillingen om en slik romersk tradisjon skyldes en misforståelse fra romantikken, som ble forsterket blant annet gjennom Jacques-Louis Davids klassiske maleri «Horatiernes ed» fra 1784.

Utsnitt av billedrelieff på Trajansøylen, reist i Roma i år 113, som viser hvordan keiser Trajan hilses velkommen med hevde armer.
Romersk hilsen fremstilt i Jacques-Louis Davids maleri «Horatiernes ed» fra 1784
«Ballhuseden» (Fransk:Le Serment du Jeu de paume) av Jacques-Louis David fra 1791 skildrer et politisk møte som førte fram til den franske revolusjon i 1789. Representantene avlegger ed og hyller avgjørelsen med utstrakt arm. Maleri i Musée du château de Versailles.

Nyere bruk

rediger

Romersk hilsen ble tatt i bruk av de italienske fascistene under ledelse av Benito Mussolini fra 1919 for å trekke linjer tilbake til gammel storhet. Skikken ble tatt opp av det tyske nazistpartiet i 1923. Deres «hitlerhilsen» ble obligatorisk fra 1926. Også andre politiske høyrebevegelser tok i bruk varianter av romersk hilsen, deriblant den fascistiske Jerngarden i Romania og den fascistliknende kamporganisasjonen Falangen (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) i Spania.

Se også

rediger