Rogass er Norges lengste sammenhengende høytrykks- og lavtrykks forsyningssystem for naturgass. Det har en total transportkapasitet på opptil 1500 millioner Sm³ naturgass i året, det vil si rundt 16 TWh gassenergi. Røranlegget ble bygget i perioden 2002 til 2004 av Lyse Gass som er et datterselskap i Lysekonsernet.
Rogass går fra gassterminalen på Kårstø, gjennom Ryfylkebassenget med grenrør til Ryfylkeøyene Rennesøy, Finnøy, Talje og Fogn, og frem til landsfallpunktet i Risavika i Sola kommune på Nord-Jæren.

Rogass sitt gassrør på Kårstø. Dette røret forsyner Ryfylkeøyene og Nord-Jæren med gass.

KilderRediger