Rogaland Musikkonservatorium

Rogaland Musikkonservatorium ble etablert i 1945 som Stavanger Musikkonservatorium, som et norsk musikkonservatorium i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger.

Konservatoriet ble grunnlagt av Edvin A. Eikenes (1907–1981) sommeren 1945 under navnet Stavanger Musikkonservatorium, og endret navn til Rogaland Musikkonservatorium i 1971. Konservatoriet ble statlig høgskole i 1988. 1. august 1994 fusjonerte konservatoriet og seks andre høyskoler i Stavanger til Høyskolen i Stavanger som 1. januar 2005 ble til Universitetet i Stavanger (UiS). Konservatoriet ble da en egen avdeling, først under navnet Høgskolen i Stavanger, Avd. for kunstfag og senere Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans.

Siden åpningen av Stavanger Konserthus i 1982 har konservatoriet og tilsvarende utdanning hatt tilholdssted her.