Risør Museum

Risør Museum er et tidligere bymuseum i Risør kommune i Aust-Agder fylke.

Museet ble opprettet ca. 1985. Trebyen Risør, festningsanlegget i Urheia, kanonjolla Øster Riisøer 3 og den optiske telegraf er ulike temaer Risør Museum har arbeidet med.

Fra 1. januar 2009 til 2014 var Risør museum en del av Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Risør kommune vedtok i 2014 å avvikle Risør Museum.