Rikspartidagene i 1926

Rikspartidagene i 1926, de 2. rikspartidagene for det nasjonalsosialistiske partiet i Tyskland ble avholdt 1.4. juli 1926 i Weimar. På rikspartidagene i Weimar ble organisasjonen Hitlerjugend etablert. Møtet ble holdt i Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar.

Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar

De første rikspartimøtene var relativt små, og ikke spesielt velorganisert. NSDAP var ennå ikke noen stor maktfaktor i det tyske samfunnet, og møtene kunne bli avbrutt av kommunistiske demonstranter eller rivaliserende nasjonalistiske grupper. Det var først på slutten av 20-tallet at rikspartidagene ble beskyttet av SA og det nyetablerte SS. Det var ingen spesiell agenda for møtene, og hensikten med møtene var først og fremst å mobilisere for å vise styrke og rekruttere medlemmer. Felles med de senere rikspartidagene var at nye faner og standarder ble innstiftet.