Åpne hovedmenyen
Riksmekleren
Riksmekleren
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 1916; 103 år siden (1916-01-01)[1]
HovedkontorGrensen 3, Oslo
Lokale ledd8 kretsmeklere
EierArbeids- og sosialdepartementet
Ansatte3 (2013)[2]
Nettsideriksmekleren.no

Riksmekleren er et norsk statlig embede som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Den statlige meglingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt. Embedet er i dag hjemlet i lov av 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Embedet skiftet navn fra Riksmeklingsmannen da den nye arbeidstvistloven trådte i kraft 1. mars 2012.

Embedet ledes av riksmekleren, som oppnevnes av regjeringen for tre år av gangen. Videre har embedet åtte faste kretsmeklere som hovedsakelig megler i lokale tvister.

Meklerne skal varsles om enhver plassoppsigelse. I tvister skal de prøve å komme fram til forslag som begge parter kan bli enige om.

RiksmeklereRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger