Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er en permanent lønnsnemnd som behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som Stortinget vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda oppnevnes av regjeringen for tre år av gangen og er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet.

Nemnda er satt sammen av følgende medlemmer:

 • Utpekt av Kongen
  • 1 formann
  • 2 nøytrale medlemmer
  • 1 representant for arbeidstakerinteresser etter arbeidstvistloven (Uten stemmerett) eller
  • 1 representant for arbeidsgiverinteresser etter arbeidstvistloven (Uten stemmerett) eller
   • 1 representant for statens interesser etter tjenestetvistloven (Uten stemmerett)
 • Utpekt av konfliktens parter
  • 2 representanter for arbeidstakersiden i konflikter etter arbeidstvistloven (1 med stemmerett) eller
   • 1 representant for arbeidstakersiden i konflikter etter tjenestetvistloven
  • 2 representanter for arbeidsgiversiden i konflikter etter arbeidstvistloven (1 med stemmerett) eller
   • 1 representant for arbeidsgiversiden i konflikter etter tjenestetvistloven

Følgelig møter 7 representanter ved konflikter etter tjenestetvistloven og 9 representanter ved konflikter etter arbeidstvistloven, mens i alle tilfeller har kun 5 av de møtende stemmerett.

Nemnda er hjemlet i lønnsnemndloven av 2012.

FormennRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger