Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven er en norsk lov som regulerer behandling av tvister mellom partene i arbeidslivet. Den ble første gang vedtatt 5. mai 1927 og er endret en rekke ganger.

Arbeidstvistloven
Lov om arbeidstvister
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetArbeids- og sosialdepartementet
Vedtatt27. januar 2012
I kraft1. mars 2012
Nettsidelovdata.no

Gjennom arbeidstvistloven er institusjoner som Arbeidsretten og Riksmekleren etablert.

Loven regulerer to typer tvister:

Loven gir regler for saksgang og hvem som er representanter på de ulike trinnene i saksbehandlingen. Den nedlegger også forbud mot streik under tariffoppgjør før mekling har skjedd (fredsplikt).

For ansatte i staten gjelder i tillegg en egen lov, tjenestetvistloven.

Eksterne lenkerRediger