For skipet MS «Rigel», se Rigel-katastrofen

Rigel («kjempens bein») er en ung, blåhvit kjempestjerne med en masse som er 17 ganger solas. Rigel ligger 700 - 900 lysår unna Jorda og er en del av stjernebildet Orion. Den har en absolutt luminositet minst 120 000 ganger sterkere enn sola og er himmelens 7. mest lyssterke objekt. Rigel er omgitt av et skall av gass utstøtt fra stjernen av solvind, eller et resultat av at stjernen pulserer. Rigel er en dobbeltstjerne, hvor Rigel A er 500 ganger mer lyssterk enn Rigel B. Disse to stjernene ligger langt fra hverandre, 2200 astronomiske enheter, så stjernene kretser ikke omkring hverandre. Rigel B er faktisk også en dobbeltstjerne, og disse kretser rundt hverandre på bare 9.8 dager

Rigels plassering i Orion

Navnet har den fra sin plass som «Orions venstre bein». Det stammer fra arabisk «Rijl Jauza al-Yusra», som betyr «Foten til den i midten». Navnet kan også bety : "Foten til den store".

I stjernenavigasjon er Rigel en av de viktigste stjernene, siden den skinner klart, er lett å finne og er synlig på alle verdenshav.