Luminositet angir i astronomien et himmellegemes totale utstråling av elektromagnetisk energi. Luminositens naturlige SI-enhet er Watt.

Luminositeten kan også angis relativt til solens luminositet, eller som absolutt størrelsesklasse. Mellom en stjernes absolutte størrelsesklasse og dens luminositet har vi den logaritmiske sammenhengen der angir logaritmen med grunntall 10.

Eksempel rediger

Solens luminositet er 3.9x1026 Watt og den har absolutt størrelsesklasse på Msol = -0m.37. Stjernen Sirius er 21 ganger så lyssterk som Solen og har en luminositet på 8.2x1027 Watt. Dens absolutte størrelsesklasse er Msirus = -3m.7.

Se også under størrelsesklasse.