Rigaudon (sjeldnere rigodon) er en gammel fransk folke- og selskapsdans.

Opprinnelsen ligger i folkedanser fra 1600-tallets Provence og Languedoc. Det er en ringdans og pardans i en livlig taktart, 2/4, 4/4 eller alla breve med framherskende fjerdedels- og åttendedelsbevegelser, oftest med en fjerdedels opptakt.

Som hoffdans fikk rigaudon innpass i 1600- og 1700-tallets ballett, opera og instrumentale suiter, der den ofte ble plassert mellom sarabanden og giguen. Rigaudon er nært forbundet med bourrée og gavotte.