Opptakt (av tysk Auftakt) i musikk en eller flere ubetonte impulser før første betonte taktslag i et musikkstykke, frase eller motiv.

Begrepet brukes på omtrent samme måte i poesien, dvs. en eller flere trykksvake stavelser før den første trykksterke stavelsen.

I vestlig musikknotasjon er det vanlig at siste takt reduseres med antall taktslag i opptakten. Hensikten er at stykket skal bestå av et antall fullstendige takter, og for det formålet oppfattes opptakten som en del av siste takt. Eksempelvis vil siste takt i et stykke som går i taktarten 4/4 bare ha tre taktslag (3/4) i siste takt dersom stykket starter med opptakt på ett taktslag (1/4).

EksempelRediger

  • I sangen «Happy Birthday To You» faller ordet Happy på opptakt og Birth i «birthday» på det første taktslaget.
 

Andre betydningerRediger

På norsk brukes opptakt ofte om en hending som leder opp til hovedhendingen, f.eks. opptakten til andre verdenskrig.