Revejakt er en tradisjonell og populær form for jakt som bedrives over store deler av verden, ikke minst i Norden, der bestanden av (spesielt) rødrev er stor. For å kontrollere revebestanden har man tradisjonelt benyttet gift, feller og våpen, men i nyere tid har det blitt stadig mer populært å jakte rødrev for sportens del. Jakten har foregått både med og uten jakthund, som regel en støvertype. Revejakten begynner 15. juli og varer til 15. april. Revejakt har vært en populær form for jakt i lang tid, dette på grunn av det flotte skinnet og for å verne småviltbestanden. Reven er også en smittebærer og derfor er det stort fokus på å ta ut rev som har smitte som skabb slik at dette ikke blir overført til andre dyr.

Parforsejakt

rediger

Parforsejakt er en form for hetsjakt, en jaktform der et jaktlag av jegere jakter rødrev fra hesteryggen og bruker et kobbel av hunder, tradisjonelt av hunderasen foxhound eller en annen hurtig støvertype som jager i flokk, til å søke opp og hetse etter reven til dyret styrter.

Parforsejakt har vært spesielt utbredt blant adel og rikfolk i Storbritannia. Denne formen for revejakt, som av mange regnes som en bestialsk måte å jakte på, har lenge vært forbudt i store deler av den industrialiserte delen av verden, men på De britiske øyer viste det seg å være langt vanskeligere å få en slutt på den. Jakten ble forbudt i England og Wales i 2005.

Åtejakt

rediger

Åtejakt er en av de mest effektive jaktmetodene som kan brukes på rødrev. Man legger ut åte (kjøttrester, fiskerester osv.) og setter seg for å vente på at rødreven skal komme på åten. Det beste stedet man kan sitte og vente, er i et fjøs, der reven er vant til å finne mye mat, og det er støy fra fjøset, slik at reven ikke hører jegeren. Man kan selvsagt sitte fra husvinduet eller fra ei lita bu, men da kreves det mye mer stillhet og forsiktighet.

Se også

rediger