Retslægerådet

Retslægerådet er en instans under Justitsministeriet som på begjæring av offentlige myndigheter uttaler seg om medisinske spørsmål vedrørende enkeltpersoners rettsforhold.

Rådet ble sammen med Sundhedsstyrelsen opprettet i 1909 da Det Kongelige Sundhedskollegium ble nedlagt.

Rådet består av opptil tolv medlemmer (leger), samt et stort antall særlig sakkyndige innenfor en rekke spesialområder.[1]

Rådet uttaler seg hvert år om ca. 2000 saker, hvorav over en fjerdedel handler om vurdering av psykiatriske problemstillinger, for eksempel mentalerklæringer og anmodninger om farlighedsdekreter.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger