Rete mirabile (latin «mirakelnett», flertall retia mirabilia) er områder i kroppen hos mange virveldyr der arterier og vener ligger svært nært hverandre i et nettverk. I en rete mirabile kan varme, ioner og gasser utveksles mellom arterielt og venøst blod.

Rete mirabile hos en sau

Eksempler på steder med rete mirabile hos ulike dyr:

Funksjonen til disse organene er delvis ukjent, men retia mirabilia forekommer ofte hos dyr som graver, dykker eller henger i trær.

Hos strålefinnede fisker brukes rete mirabile til å fylle svømmeblæren med oksygen. Størjer og noen haier har en mye høyere kroppstemperatur enn vannet de svømmer i og bruker rete mirabile for å hindre varmetap gjennom kroppsoverflaten.

Vannlevende fugler har rete mirabile i leggene der arterielt blod som går til føttene kjøles ned av venøst blod som kommer fra føttene. Dette reduserer varmetap og gjør at for eksempel ender kan svømme med nakne føtter i råker på islagte vann.

Hunden har en rete mirabile i nakken. Når kroppen er varm, kjøles arterielt blod ned her før det når hjernen. Nedkjølingen skjer ved hjelp av venøst blod som er blitt kjølt ned ved at hunden peser.

Sjiraffen har retia mirabilia i halsen. De gjør at blodtrykket i hjernen ikke øker for raskt når sjiraffen senker hodet for å drikke.