Ressursbasert økonomi

Ressursbasert økonomi er betegnelsen på en økonomisk modell hvor et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) i all hovedsak skapes gjennom utnytting av naturressurser, hva enten de er gjenvinnbare eller ikke.[1][2]

Eksempler på ressursbaserte økonomier finner man blant annet i

 • Norge, hvis olje- og gasseksport utgjør 45% av den samlede eksport og 20% av BNP.[3]
 • Russland, hvor 80% av eksportinntektene skyldes petroleums- og gassutvinning, metaller og trevirke.[4]
 • Venezuela, hvor inntektene fra oljeeksport utgjør ca. 18% av BNP og omtrent 95% av all eksport.[5]
 • Surinam, hvor eksport av bauksitt bidrar til 15% av BNP og 70% av eksportinntektene.[6]

Alternativ bruk av betegnelsenRediger

Ressursbasert økonomi kan også betegne en hypotetisk økonomisk modell hvor varer, tjenester og informasjon kun er kostnadsbelagt ut i fra vurderingen av realressurser som kostnader. Realressurser her vil være direkteomsatte ressurser dersom kapitaleiende mellomtjenere er borte, hvor en parlamentarisk valgt fordelingsaktør ikke behøves.

I denne definisjonen er ressurser for eksempel teknologi, vitenskap, tid eller arbeidskraft. Penger vil da ikke regnes som en ressurs. En slik modell presenteres blant annet av Jacques Fresco i forbindelse med «Venus-prosjektet».[7] Denne teorien og modellen vurderer valuta (penger eller byttemidler) som en uekte ressurs som "beskatter" distribusjonseffektivitet. Også «Zeigeist»- og «Technocracy-bevegelsen» benytter begrepet på en lignende måte. Venusprosjektet har markert at de ikke formelt støtter Zeitgeistbevegelsen.[8]

ReferanserRediger

 1. ^ Hannah Twaddell (2007). Best practices to enhance the transportation-land use connection in the rural United States (engelsk). Washington D.C.: Transportation Research Board. s. 26. Besøkt 13.3.2012. 
 2. ^ Technate Design - An idea for now. Arkivert 25. august 2014 hos Wayback Machine.
 3. ^ OECD, red. (2011). OECD Environmental Performance Reviews OECD Environmental Performance Reviews: Norway 2011 (engelsk). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. s. 60. Besøkt 13. mars 2012. 
 4. ^ Michael Ellman (2006). Russia's oil and natural gas: bonanza or curse? (engelsk). London: Anthem Press. s. 191. ISBN 978-1843312260. Besøkt 13. mars 2012. 
 5. ^ «Venezuela Energy Profile» (engelsk). Energy Information Administration. 30. juni 2010. Arkivert fra originalen 15. desember 2010. 
 6. ^ «CIA - World Factbook Surinam». Arkivert fra originalen 7. januar 2019. Besøkt 19. juni 2012. 
 7. ^ «Resource Based Economy» (engelsk). Venus-prosjektet. 
 8. ^ Stephen L. Doll (1994). «Accounting For Nature: Moving Toward Resource-Based Economics» (engelsk). Technocracy Inc. Arkivert fra originalen 21. desember 2012. Besøkt 19. juni 2012.