Bauksitt (eller bauxitt) er en naturlig forekommende, heterogen aluminiummalm. Det består vanligvis av en eller flere aluminiumhydroksider pluss ulike mineraler som jernmalm, kvarts, titanoksid og aluminiumsilikat.

Bauksitt.

Om lag 85% av all verdensproduksjon av bauksitt foredles til aluminiumoksid (Al2O3), som igjen brukes som råstoff for produksjon av aluminium.

Bauksitt ble oppdaget for første gang i 1821 av geologen Pierre Berthier. Funnet ble gjort ved byen Les Baux-de-Provence i Sør-Frankrike, og bauksitt (bauxitt – gammel skrivemåte) er oppkalt etter denne byen.

Verdensproduksjon

rediger
 
Bauksittproduksjon i 2005

I 2007 var Australia verdens største produsent av bauksitt med nesten en tredjedel av verdensproduksjonen. Fulgt av Kina, Brasil, Guinea og India. Selv om etterspørselen etter aluminium er økende finnes det nok uutvunnet bauksitt til å fylle etterspørselen i flere hundre år. I tillegg holder økt resirkulering av aluminium etterspørselen etter bauksitt nede.

(x1000 tonn, Tallene for 2008 er estimater)
Land Produksjon Reserver Reservegrunnlag
2007 2008
  Guinea 18,000 18,000 7,400,000 8,600,000
  Australia 62,400 63,000 5,800,000 7,900,000
  Vietnam 30 30 2,100,000 5,400,000
  Jamaica 14,600 15,000 2,000,000 2,500,000
  Brasil 24,800 25,000 1,900,000 2,500,000
  Guyana 1,600 1,600 700,000 900,000
  India 19,200 20,000 770,000 1,400,000
  Kina 30,000 32,000 700,000 2,300,000
  Hellas 2,220 2,200 600,000 650,000
  Iran - 500[1] - -
  Surinam 4,900 4,500 580,000 600,000
  Kasakhstan 4,800 4,800 360,000 450,000
  Venezuela 5,900 5,900 320,000 350,000
  Russland 6,400 6,400 200,000 250,000
  USA - - 20,000 40,000
Andre land 7,150 6,800 3,200,000 3,800,000
Hele verden 202,000 205,000 27,000,000 38,000,000

Kilde: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2009

Referanser

rediger