Relegasjon

Relegasjon er en akademisk disiplinærstraff som kan iverksettes overfor en student ved et universitet eller en høyskole som gjentatte ganger opptrer grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen. Relegasjon har utelukkende et pønalt formål, og har klare likhetstrekk med rettighetstap.[1]

I Norge er relegasjon (utestengning) hjemlet i universitets- og høyskoleloven §§ 4-8 flg.[2]

Som en del av det norske landssvikoppgjøret ble studenter relegert for å ha vært medlem av Nasjonal Samling og Rikshirden.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ LG-2014-28536
  2. ^ Universitets- og høyskoleloven § 4-8
  3. ^ Rt-1946-968, Rt-1948-1127, Rt-1950-726

KilderRediger

(no) Relegasjon i Store norske leksikon