Reindalen (Tafjord)

dalføre i Fjord kommune

Reindalen er et dalføre i Tafjordfjella. Reindalsseter turisthytte er sentrum i rute- og hyttenettet i Tafjordfjella.[1] Etter kjøp av et gårdsbruk i Nedste-Rødal ble turistforeningen grunneier i Reindalen. Nedste-Rødal ble neddemt ved oppføring av Zakariasdammen i 1966, mens Reindalen ble spart.[2] Dalføret er en del av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde i utkanten av Reinheimen nasjonalpark.[3] Dalen utgjør en vid gryteaktig innsenkning med eldgamle kjempefuruer.[4] For enden av Øvre Reindal ligger Puttegga, fylkets høyeste fjell.

Oversiktsbilde av Reindalen sett fra Naushornet, i bakgrunnen skimtes Zakariasvatnet.
Reindalen med Langvatnet der Reindalsseter turisthytte ligger. Elva er Veltdalselva som renner fra Veltdalen og er del av Tafjordvassdraget.

Reindalen ligger mer enn 700 meter over havet, men har stor furuskog med blant annet et fredet tre som er opp mot 1000 år gammelt. Omkring 1900 ble det satt opp to sager i den veiløse dalen for produsere trelast av den store skogen. Plankene ble kjørt på sledeføre og deretter på løypestreng til Rødal. Trelasten ble brukt til husbygging flere stader i Norddal kommune samt til ostekasser. Jacobsaga ble restaurert i 1989 av Storfjordens Venner og tilhører nå Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Reindalssaga (eller Petersaga) var ferdig restaurert i 2009.[5]

Reindølå renner via Reindalsfossen til vannkraftmagasinet Zakariasvatnet. Vassdraget er også regulert lenger oppe ved at vann føres i tunnel fra Veltdalen forbi Reindalen til Tafjord 5 ved Zakariasvatnet. Forøvrig er Reindalen uberørt av kraftutbygging. Før Tafjord 5 med tilhørende tunnelsystem ble bygget, ble Veltdalen bare utnyttet som magasin og vann ble sluppet gjennom Reindalen for å etterfylle inntaksmagasinene nedstrøms (Onilsavatnet og Zakariasvatnet). På 1970-tallet var Stortingets industrikomite opprinnelig åpne for kraftutbygging i Reindalen med Reindalsfossen.[6]

Referanser

rediger
  1. ^ http://ut.no/hytte/reindalseter Arkivert 14. desember 2013 hos Wayback Machine. lest på nett 14.12.2013.
  2. ^ Asphjell, Turid mfl. (red): Til seters - setrar i Norddal. Valldal bygdekvinnelag, 2012.
  3. ^ http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2006-11-24-1304 oppslag Lovdata 14.12.2013
  4. ^ Fylling, John H.: Tafjordfjella. Larsnes: Vista Forlag, 1999
  5. ^ Fjellposten nr 1, 2010 (medlemsblad for Ålesund-Sunnmøre Turistforening).
  6. ^ Sunnmørsposten, 23. april 1973.
Autoritetsdata