Åpne hovedmenyen

StatsråderRediger

StatsministerRediger

JustitieministerRediger

UtrikesministerRediger

KrigsministerRediger

SjöministerRediger

FinansministerRediger

EcklesiastikministerRediger

JordbruksministerRediger

CivilministerRediger

Konsultativa statsrådRediger

LitteraturRediger

  • Stig Hadenius, Modern svensk politisk historia, Stockholm: Hjalmarsson & Högberg, 2003