Regjeringen Modrow

Regjeringen Modrow var en reformsosialistisk regjering i DDR (Ministerrådet i DDR) som ble ledet av Hans Modrow. Hans Modrow ble valgt til Formannen for Ministerradet 13. november 1989. Regjeringen hans ble bekreftet av Folkekammeret 18. november 1989, ni dager etter murens fall og en måned etter at Erich Honecker måtte gå av. Senere 5. februar 1990 ble noen representanter for borgerbevegelsen utnevnt til medlemmer av regjeringen som ministre uten portfølje. Den regjeringen ble da også kalt «regjeringen for nasjonal ansvar» (Regierung der nationalen Verantwortung). Denne regjeringen arbeidet til etter den første demokratiske valget regjeringen under Lothar de Maizière ble bekreftet av Folkekammeret 12. april 1990.

Hans Modrow
Representanter til borgerbevegelsen ble tatt opp i regjeringen den 5. februar 1990, fra venstre til høyre: Tatjana Böhm, Klaus Schlüter, Gerd Poppe, til høyre: Hans Modrow
Representantene til borgerbevegelsen som ble utnevnt til minister 5. februar 1990 i Folkekammeret, første rekke fra høyre til venstre: Wolfgang Ullmann, Gerd Poppe, Matthias Platzeck, Klaus Schlüter, Tatjana Böhm, Walter Romberg, Rainer Eppelmann, Sebastian Pflugbeil
Hans Modrow etter valget til regjeringssjef
Regjeringen Modrow – fra 18. november 1989 til 12. april 1990
Embede Navn Parti
Statsminister
"Vorsitzender des Ministerrates der DDR"
Hans Modrow SED/PDS
Visestatsminister
"Stellvertreter des
Vorsitzender des Ministerrates der DDR"
Christa Luft
Peter Moreth
Lothar de Maizière
SED/PDS
LDPD
CDU
Utenriksminister Oskar Fischer SED/PDS
Innenriksminister Lothar Ahrendt SED/PDS
"Minister für die Örtlichen Verfassungsorgane" Peter Moreth LDPD
Forsvarsminister Theodor Hoffmann SED/PDS
Finansminister Uta Nickel SED/PDS
Utdannelses- og ungdomsminister Hans-Heinz Emons SED/PDS
Kulturminister Dietmar Keller SED/PDS
Formann til Plankommisjonen Gerhard Schürer SED/PDS
Formann til Næringskomitteen Karl Grünheid SED/PDS
Næringsminister Christa Luft SED/PDS
Tungindustriminister Kurt Singhuber SED/PDS
Maskinbyggingsminister Karl Grünheid til 12. januar 1990
Hans-Joachim Lauck
SED/PDS
Lettindustriminister Gunter Halm NDPD
Vitenskaps- og teknikkminister Peter-Klaus Budig LDPD
Handelsminister Manfred Flegel NDPD
Bygnings- og boligminister Gerhard Baumgärtel CDU
Utenrikshandelsminister Gerhard Beil SED/PDS
Turismeminister Bruno Benthien LDPD
Helseminister Klaus Thielmann SED/PDS
Jusitisminister Hans-Joachim Heusinger bis 12. Januar 1990
Kurt Wünsche
LDPD
Postminister Klaus Wolf CDU
Samferdselsminister Heinrich Scholz til februar 1990
Herbert Keddi
SED/PDS
Miljøminister Hans Reichelt til 11. januar 1990
Peter Diederich
DBD
Land- og skogbruksminister Hans Watzek DBD
Arbeidsminister Hannelore Mensch SED/PDS
Minister for kirkespørsmål Lothar de Maizière CDU
Minister uten portefølje
fra 5. februar 1990
Tatjana Böhm
Rainer Eppelmann
Sebastian Pflugbeil
Gerd Poppe
Walter Romberg
Klaus Schlüter
Wolfgang Ullmann
Matthias Platzeck
UFV
DA
NF
IFM
SDP
GP
DJ
GL