Rangflagg

Rangflagg er et flagg som angir en persons grad eller offisielle stilling og dennes tilstedeværelse om bord på et orlogsfartøy eller på et bestemt sted. Rangtegn er en annen benyttet betegnelse på det samme.

Rangflagg for commodore (OF 6) i Royal Navy

NorgeRediger

I Norge er rangflaggene som benyttes i Forsvaret basert på orlogsflagget med tillegg av et særlig merke i øverste felt ved stangsiden. Forsvarssjefen har en gul riksløve, Forsvarsministeren en hvit. Generalinspektøren for Hæren har korslagte gule kommandostaver, Generalinspektøren for Sjøforsvaret et hvitt andreaskors, mens Generalinspektøren for Luftforsvaret har en gul flygervinge. Generalinspektøren for Heimevernet har HV-emblemet i gult.

Se ogsåRediger