Ragnhild Haraldsdatter

Ragnhild Haraldsdatter, norsk kongsdatter på 800-tallet. Ifølge Snorre Sturlason (i Heimskringla)[1] var Ragnhild datter av Harald Gullskjegg i Sogn. Kildene er ikke entydige, men ifølge Snorre ble Ragnhild gift med kong Halvdan Svarte. De fikk sønnen Harald som ble oppfostret hos morfar sin. Da morfaren døde ble riket hans i Sogn overtatt av Harald.[2] Ragnhild skal ha dødd samme året som sin far, og Harald døde året etter, 10 år gammel. Halvdan Svarte krevde da riket etter sønnen sin. Ingen motsatte seg dette, og kong Halvdan satte Atle jarl fra Gaular til å styre i Sogn.

Fagrskinna, som Snorre tildels bygger på i sine sagaer, bekrefter opplysningene, mens Ågrip ikke nevner noen Ragnhild Haraldsdatter.

Halvdan Svarte ble senere gift med Ragnhild Sigurdsdatter og de fikk en sønn som også fikk navnet Harald, kjent som Harald Hårfagre.

ReferanserRediger

  1. ^ Jf. Halvdan Svartes saga i Heimskringla
  2. ^ Fagrskinna, Fabritius forlag, 1972, s 13 (kap. Om Halvdan Svarte)