Åpne hovedmenyen
Rafting i Brotas, Brasil

Rafting er en aktivitet som går ut på å navigere en flåte ned en elv. Rafting utføres gjerne i stryk og elver hvor vannet renner raskt. Det benyttes en åre til padling eller til å styre flåten med.

Vanskeligheten på elva rangeres på en skala fra 1 til 6:

  1. Grad 1: Flatt vatn.
  2. Grad 2: Vann i bevegelse. Få eller ingen hindringer.
  3. Grad 3: Sterk strøm med hindringer og stryk. Manøvrering er nødvendig.
  4. Grad 4: Sterk strøm med store stryk og vanskelige passasjer. Manøvrering er vanskeleg, risiko for flip (båten går rundt).
  5. Grad 5: Ekstremt vanskelig og kun for spesielt interesserte.
  6. Grad 6: Umulig å rafte.

Rafting i NorgeRediger

I Norge er Voss og Sjoa i Heidal de mest kjente og benyttede rafting- og vannsportelvene. Elvene i Skjåk brukes også mye til rafting. Også Otra brukes til rafting ved Syrtveit i Evje og Hornnes kommune.

 
Rafting på Trysilelva.

Numedalslågen i Dagali er også velkjent i raftemiljøet. På en spesiell vannstand i juli blir den til og med kalt «lille Zambesi».[klargjør] I tillegg finnes det profesjonelle raftingselskaper som tilbyr rafting for alle nivå.

RaftingulykkerRediger

Rafting krever både lokalkunnskap, egnet utstyr og trening. I Sjoa er 12 mennesker druknet i forbindelse med rafting i egen regi de siste 20 årene.