Foredling

(Omdirigert fra «Raffineri»)

Foredling er å konvertere, rense, avle eller danne fram noe nytt av en eller flere gamle objekt/stoff. Foredling brukes om bl.a.:

  • Raffinering, å omforme råvarer til ferdige produkter ved en kjemisk-teknisk rensningsprosess: Råolje kan destilleres og raffineres til forskjellige fraksjoner av drivstoffer og smøreoljer – og sukker kan raffineres til raffinade.
  • Foredling av råvarer til metaller som kan brukes i industrien eller til andre formål.
  • Foredling av husdyr, hageplanter osv. så de blir bedre tilpasset våre ønsker og formål: «hagerose er en foredling av villrose»[1].
  • Foredling av menneskesinnet: «Mennesket må lete etter sitt eget grunnstoff og sette det i foredling»[2].

Referanser rediger

Se også rediger