Radiofrekvens angis i antall hertz (Hz) (svingninger per sekund).

Det er vanlig å bruke følgende klassifikasjon eller gruppeinndeling av frekvens- og bølgebånd:

Frekvensområde Fork. ITU-band Frekvenser Bølgelengde
Under 3 Hz >100 000 km
Ekstremt lave frekvenser ELF 1 3-30 Hz 100 000 km – 10 000 km
(100 Mm - 10 Mm)
Superlave frekvenser SLF 2 30-300 Hz 10 000 km – 1000 km
(10 Mm - 1 Mm)
Ultralave frekvenser ULF 3 300–3000 Hz 1000 km – 100 km
Veldig lave frekvenser VLF 4 3–30 kHz 100 km – 10 km
Lave frekvenser (Langbølgen) LF 5 30–300 kHz 10 km – 1 km
Mellomfrekvenser (Mellombølgen) MF 6 300–3000 kHz 1 km – 100 m
Høye frekvenser (Kortbølgen) HF 7 3–30 MHz 100 m – 10 m
Veldig høye frekvenser VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m
Ultrahøye frekvenser UHF 9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm
Superhøye frekvenser SHF 10 3–30 GHz 100 mm – 10 mm
Ekstremt høye frekvenser EHF 11 30–300 GHz 10 mm – 1 mm
Over 300 GHz < 1 mm

Se også rediger