RAF Coastal Command

RAF Coastal Command var organisasjonen som kontrollerte Royal Air Forces maritime flyvirksomhet og ble opprettet i 1936. Coastal Commands fly skulle dels beskytte egen maritim virksomhet, som allierte og britiske konvoier og dels angripe både fiendtlige fly, overflate- og undervannsbåter. Maritime fly ble i stor grad neglisjert i Storbritannia i mellomkrigstiden og grunnet dette hadde RAF Coastal Command en dårlig utgangsposisjon ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939.

En Short Sunderland flybåt tilhørende RAF Coastal Command

Under andre verdenskrig var Coastal Commands viktigste operasjonsfelt havområdene rundt De britiske øyer, men Coastal Command opererte også fly i Middelhavet og Midtøsten. I løpet av krigen hadde Coastal Command over en million flytimer, 240 000 flytokt og 212 ubåter ble ødelagt, mens egne tap var 2 060 fly og 5 866 mann falt. I krigsårene senket Coastal Command 366 tyske lastefartøy og skadet 134, total tonnasje senket var over 500 000 tonn, mens over 500 000 tonn ble skadet. Totalt 10 633 personer ble reddet av Coastal Commands fly, blant dem, 277 tilhørende fienden.

Etter andre verdenskrig fortsatte RAF Coastal Command sin virksomhet under den kalde krigen, for å møte trusselen fra sjøstridskreftene til Sovjetunionen og de andre landene i Warszawapakten. RAF Coastal Command ble lagt ned som separat organisasjon i 1969.

Se ogsåRediger