Rødflekkglassreke er en reke som lever på dypt vann.

Rødflekkglassreke
Vitenskapelig(e)
navn
:
Eusergestes arcticus
(Krøyer, 1855)
Norsk(e) navn: rødflekkglassreke
Hører til: Sergestidae,
Dendrobranchiata,
tifotkrepser
Habitat: mesopelagisk i havet
Utbredelse: Nord-Atlanteren, Middelhavet og spredt på den sørlige halvkule

Det vitenskapelige navnet er Eusergestes arcticus, men før 2008 var den kjent som Sergestes arcticus. Den tilhører underordenen Dendrobranchiata og er bare fjernt beslektet med de vanlige rekene i norske farvann. Dendrobranchiata skiller seg fra de øvrige tifotkrepserene ved forgrenede gjeller og ved at de befruktede eggene slippes ut i vannet.

Rødflekkglassreke lever pelagisk på 400–700 m dyp, men vandrer høyere opp i vannmassene om natta. Føden består av små krepsdyr, spesielt hoppekreps. Den blir opptil 5 cm lang og er delvis gjennomsiktig med røde flekker. Den er bioluminescent.

Den finnes langs hele norskekysten fra Skagerrak og nordover. Utbredelsen omfatter Nord-Atlanteren og Middelhavet. I tillegg er det funnet mange steder på den sørlige halvkule, ved Sør-Afrika, Chile, Australia og New Zealand.

Litteratur rediger

  • F.E. Moen og E. Svensen (2003). Dyreliv i havet: Nordeuropeisk marin fauna (3 utg.). Kristiansund N: KOM forlag. s. 226. ISBN 82-90823-541. 
  • D.C. Judkins og B. Kensley (2008). «New genera in the family Sergestidae (Crustacea: Decapoda: Penaeidea)». Proceedings of the Biological Society of Washington. 121 (1): 72–84. ISSN 1943-6327. doi:10.2988/06-26.1. 
  • H. Vestheim og S. Kaartvedt (2009). «Vertical migration, feeding and colouration in the mesopelagic shrimp Sergestes arcticus». J. Plankton Res. 31 (11): 1427–1435. ISSN 1464-3774. doi:10.1093/plankt/fbp077. 

Eksterne lenker rediger