Réseau Ferré de France

Réseau ferré de France (RFF) eier og er ansvarlig for vedlikehold av det franske nasjonale jernbane-nettet. De fleste tog opereres fortsatt av SNCF, det nasjonale jernbaneselskapet, men som en konsekvens av EU-direktiv 91/440, måtte den franske regjeringen lage et skille mellom transportoppdrag og jernbanens infrastruktur. RFF kan til en viss grad sammenlignes med norske Bane NOR

OversiktRediger

RFF ble opprettet i 1997 ved at SNCFs infrastruktur og gjeld ble overført fra SNCF til RFF. RFF er primært fokusert på refinansiering av egen gjeld og har satt bort mesteparten av vedlikeholdet til SNCF. I fremtiden er det forventet at selskapet selv skal være i stand til å administrere bygging, vedlikehold og renovering av det franske jernbanenettet. Driften av nettet blir i dag også tatt hånd om av SNCF.

RFF mottar subsidier fra den franske stat til betaling av renter på gjeld som tidligere ble belastet SNCF. Som en konsekvens av dette har SNCF i dag et positivt driftsresultat.

Eksterne lenkerRediger