Québec-avtalen

Québec-aftalen var et dokument som skisserte betingelsene for en koordinert utvikling av de grunnleggende vitenskapene og de tekniske utviklingene relatert til kjernefysisk energi mellom Storbritannia og USA. Avtalen ble underskrevet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt 19. august 1943 i Québec i Canada.

Avtalen var nødvendig fordi samarbeidet rundt atomvåpen mellom USA, Storbritannia og Canada på det tidspunktet var så komplisert at Churchill hadde undersøkt muligheten for et rent britisk atombombeprosjekt. I juli 1943 hadde amerikanske embetsmenn oppklart noen misforståelser rundt Storbritannias motiver, og et utkast til avtalen ble utarbeidet.

Eksterne lenkerRediger