Proveniens

Proveniens (av latin: pro-venire = komme fra, stamme fra) blir særlig benyttet til å beskrive en plantes eller et frøs opprinnelse eller avstamning. Særlig ved planting av ny skog er det viktig at de plantene som benyttes har en proveniens som passer på stedet, med hensyn til klima og jordsmonn.

I skogbruket er proveniens-forskning et eget forskningsområde, da man vil velge ut de trær som best vil trives i det området de plantes. Normalt vil frø fra det samme området som plantingen skal foretas gi best resultat, men frø fra andre områder på kloden med tilsvarende klima, vil normalt også trives. F.eks. importerer Danmark årlig store mengder eikenøtter fra Sørlandet for etablering av danske eikeskoger.

Trivselen er imidlertid ikke alltid lett å forutse. Et forsøk på planting av edelgrantrær av frø fra Sakhalin-halvøya (Sakhalin-edelgran) på Sørlandet til bruk som juletre, ble ikke vellykket.

Andre betydningerRediger

Proveniens brukes også til beskrivelse av et objekts opprinnelse.

  • Arkeologi – Et objekts funnsted. For eksempel ved fastsetting av om en gjenstand på avveie stammer fra et bestemt sted.
  • Arkiv og samlinger – Tilhørighet til en samling av kunst, dokumenter, o.l. Brukt for å fastsette om en stjålet gjenstand tilhører en bestemt samling, eller for å konstatere om en gjenstand som hevdes å tilhøre en samling eller en kunstner, er et falskneri. Boksamlere bruker ordet om tidligere eiere av en bok.
  • Proveniensprinsippet betegner innen arkivfag prinsippet om å holde dokumentene i opprinnelig orden.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger