Stamsæd eller stamfrø er frø fremstillet for landbruk eller havebruk, frembragt ved avl av en særlig stamme sæd.

Stamfrø utvikles for ulike plantesorter for at plantene skal være fri for plantesykdommer, og tilpasset et spesielt klima (proveniens). For grønnsaker gjelder det også at plantene har de samme genetiske egenskaper med hensyn til form og smak. For blomster skal alle frø gi blomster med samme farve og form.