Promulgatio

Promulgatio, publicatio eller notificatio er et ledd i formularet i et middelalderdiplom. Det står i konteksten, etter arenga, men før narratio.

Hensikten med promulgatio var å gjøre leseren oppmerksom på at det egentlige innholdet i diplomet begynte. Derfor inneholder den som regel et verb som betyr «kunngjøre» eller lignende. På latin kunne det hete notum sit omnibus quod («la det være kjent for alle at»). På gammelnorsk er noen av de vanligste formlene ver viljum at þer vitit («vi vil at dere skal vite») eller ver viljum yðr kunnigt gera («vi vil bekjentgjøre for dere»).

LitteraturRediger

  • Lars Hamre: Innføring i diplomatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1972