Program for lærerutdanning

Program for lærerutdanning (PLU) var en grunnenhet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) ved NTNU. Enhetens virksomhet omfattet lærerutdanning på alle nivå (grunnutdanning, oppfølging av nyutdannede lærere, etter- og videreutdanning), skolelederutdanning, doktorgradsutdanning, universitetspedagogikk, og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted. Etter fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (HiST), ble programmet fusjonert med lærerutdanningen ved HiST. Aktiviteten fortsetter i Institutt for lærerutdanning, som er organisert under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Eksterne lenkerRediger