Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

fakultet ved NTNU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, kortform SU-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund).

Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig som det ble arbeidet på ulike områder med planer for studier, faglig og administrativ organisering, og kvalitetssikring på alle områder, slik at alt var klart 1. januar 2017.[1]

Fire av instituttene fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) videreføres uendret i nye institutt. To institutter er resultat av større og mindre fusjoner mellom SVT- og tidligere HiST-institutter.

Fakultetets dekan for perioden 2021–2025 er Tine Arntsen Hestbek.[2]

Institutter fra 1. januar 2017 rediger

Dette fakultetets institutter omfatter bare enheter og faggrupper ved dagens (=2016) NTNU i Trondheim og tidligere HiST.

De sju SU-instituttene ligger i størrelsessjiktet fra om lag 18 til 250 årsverk.[3]

Forkortelser i listen nedenfor: FHS=Fakultet for helse- og sosialvitenskap; FLT=Fakultet for lærer- og tolkeutdanning; FT=Fakultet for teknologi; NT=Fakultet for naturvitenskap og teknologi; SVT=Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  • Institutt for geografi
Videreføring av Geografisk institutt, SVT.
  • Institutt for lærerutdanning.
Tidligere enheter som inngår: FLT, med unntak av Tegnspråk og tolk, faggruppe ved Grunnskolelærerutdanning 5–10 og bachelor i tegnspråk og tolking, institutt FLT.
  • Institutt for pedagogikk og livslang læring
Tidligere enheter som inngår: Pedagogikk og livslang læring, institutt SVT; Norsk senter for barneforskning (NOSEB), senter ved SVT
  • Institutt for sosialt arbeid
Tidligere enheter som inngår: Sosialt arbeid og funksjonshemming, faggruppe ved Sosialt arbeid og helsevitenskap, institutt SVT; Sosialfag og barnevern, faggrupper ved Anvendt sosialvitenskap, institutt FHS
  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Videreføring av Sosiologi og statsvitenskap, institutt SVT
  • Institutt for psykologi
Videreføring av Psykologisk institutt, SVT
  • Institutt for sosialantropologi
Videreføring av Sosialantropologisk institutt, SVT

Referanser rediger

  1. ^ Tidsplan for fusjonen
  2. ^ Opheim, Aagot (20. januar 2021). «(+) NTNU har fått åtte nye sjefer i dag». adressa.no. Besøkt 27. januar 2021.  bak «betalingsmur»
  3. ^ Saksfremlegg …, s. 18

Kilder rediger