Profesjonell ledelse

Profesjonell ledelse er en ledelsesteori som tar utgangspunkt i at ledelse må sees på som egen profesjon og fag.[1] Teorien legger til grunn at faglig kunnskap om ledelse er generell, og at ledelse av virksomheter er uavhengig av fagene virksomhetene bygger på.[2] Profesjonelle ledere er mer uavhengige av faglige tradisjoner og har heller lojalitet til målene idéen enkelte organisasjon eller virksomhet.[3]

Kenning-tradisjonenRediger

George Kenning var en amerikansk ledelseskonsulent som kom til Norge som et ledd i Marshallhjelpen i 1955. Hans utgangspunkt var at arbeidere ikke kan lede seg selv. Derfor er det behov for noen som kan ta ansvar og beslutninger i organisasjonen. Arbeidernes ansvar er kun å følge ordre, mens lederne tar ansvar for alt annet. En klar organisasjonsstruktur og tydelig arbeidsdeling var viktig for Kenning. Samtidig la han vekt på voktigheten av å utvikle systemer for utvikling av ledelseskompetanse, for at organisasjonen skal kunne yte sitt beste. Opplæringen av ledere måtte skje i det praktiske liv innenfor organisasjonen. Har man først opparbeidet seg kunnskap og er faring med ledelse, kan man ifølge Kennings profesjonelle ledelsesteori lede hva som helst.[4]

Kenning utviklet 31 teser om universell ledelse.[4] Ledelse fremstilles her som et fag, og en ferdighet i seg selv. Tesene beskriver ledelse som målrettet styring, der evne til å fatte beslutninger står sentralt.[1]

 
Akers mekaniske verksted var tidlig ute med å ta i bruk profesjonell ledelse.

Kritikk av profesjonell ledelseRediger

I norsk sammenheng har profesjonell ledelse som ledelsesideal fått kritikk for at slike ledere ikke vil føle seg forpliktet overfor menneskene eller faget, men kun organisasjonens visjoner og målsettinger.[4]

Profesjonell ledelse i NorgeRediger

Kennings ledelsesteori fikk allerede på slutten av 1950-tallet stor gjennomslagskraft i et viktig sjikt av industriledere i Norge, blant annet i Aker-konsernet.[5] Profesjonell ledelse har i norsk sammenheng fått tilnavnet Aker-modellen.[6]

Fra 1980-tallet og utover har profesjonell ledelse igjen fått større plass i den norske diskusjonen om ledelse. Et vanlig syn at man kan lære seg å lede ved å studere ledelse, og deretter tre rett inn i en lederstilling uten å kjenne organisasjonen.[4] Framveksten av stadig fler utdanningstilbud innen ledelse og administrasjon kan være en indikasjon på dette.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «Ledelse på norsk - Magma». www.magma.no. Besøkt 19. oktober 2015. 
  2. ^ Seljelid, Terje (1995). Profesjonell ledelse. Hamar: Kapére. ISBN 8299251869. 
  3. ^ Byrkjeflot, Haldor (1997). Byrkjeflot, red. Fra ledelse til management?. Fra styring til ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. 
  4. ^ a b c d Byrkjeflot, Haldor (2002). Skorstad; Einarsen, red. Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer. Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-738-8. 
  5. ^ Strand (2001). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. 
  6. ^ Kalleberg, Ragnvald (1991). «Kenning-tradisjonen i norsk ledelse». Nytt Norsk tidsskrift (3): 218–245.