Produktkontrolloven

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976, skal forebygge at produkter medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende. Dersom produktet er skadelig innenfor alle bruksområder, bør all produksjon forbys. Hvis det bare er skadelig innenfor enkelte bruksområder eller ved bruk av enkelte grupper, bør det merkes med en advarsel.

Produktkontrolloven har også til formål å forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

Miljødirektoratet har det administrative hovedansvaret for å forvalte og håndheve produktkontrolloven. Loven forvaltes av Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.

Eksterne lenker rediger