Potensiell temperatur

Potensiell temperatur er temperaturen en luftpakke ved trykket ville hatt om den ble ført adiabatisk ned til lufttrykket ved havnivå. Symbolet for potensiell temperatur er og skrives ofte som

,

der er temperaturen til luftpakken, er gasskonstanten til luft og er den spesifikke varmekapasiteten ved konstant trykk.

Potensiell temperatur er en mer dynamisk viktig størrelse enn den egentlige temperaturen. Under nesten alle forhold vil den potensielle temperaturen øke med høyden i atmosfæren i motsetning til lufttemperaturen som kan både øke og minke.

Den potensielle temperaturen gjelder for alle kompressible væsker, men blir oftest brukt innen meteorologi og oseanografi.

Potensielle temperaturperturbasjonerRediger

Potensielle temperaturperturbasjoner i det atmosfæriske grenselaget defineres som forskjellen mellom den potensielle temperaturen i grenselaget og den potensielle temperaturen i den frie atmosfæren over grenselaget. Denne verdien kalles potensiell temperaturdefisit når man har en katabatisk strøm, fordi overflaten alltid vil være kaldere enn den frie atmosfæren og den potensielle temperaturperturbasjonen dermed negativ.

MatematiskRediger

Entalpiformen av termodynamikkens første lov kan skrives som:

 ,

der   er entalpiendringen,   temperaturen,   entropiendringen,   spesifikt volum og   trykket.

For adiabatiske prosesser er entropiendringen lik null og den første loven redusert til

 .

For tilnærmet ideelle gasser som tørr luft i jordatmosfæren, kan tilstandsligningen   settes inn i den første loven, og vi kan da omarrangere og få:

 ,

der   ble brukt, og begge leddene ble delt på produktet  

Ved å integrere får vi:

 ,

og ved å løse for  , temperaturen luftpakken ville ha om mann flyttet den adiabatisk ned til trykknivå   får vi:

 .

LitteraturRediger

  • M K Yau and R.R. Rogers, Short Course in Cloud Physics, Third Edition, publisert av Butterworth-Heinemann, 1989, 304 sider. EAN 9780750632157 ISBN 0-7506-3215-1