Portal:Korea/Ukeartikkel

Incheons undergrunnsbane er den lyseblå vertikale linja til venstre på kartet. Den stiplede linja lengst i sør er en nå åpnet utvidelse. Det øvrige viser Seouls undergrunnsbane.

Incheons undergrunnsbane er en undergrunnsbane i den sørkoreanske byen Incheon i provinsen med samme navn, på vestkysten av Koreahalvøya, vest for Seoul. Banen ble åpnet for trafikk 6. oktober 1999 og er knyttet til Seouls undergrunnsbane ved Bupyeong undergrunnsstasjon.

Incheons undergrunnsbane består foreløpig en linje med 29 stasjoner fordelt på 29,4 km og opereres av Incheon Metro. To nye linjer er under bygging og vil åpne etappevis fra 2014.

Banen er i drift mellom 5:30 og 01:00, med fire og et halvt minutters frekvens i rushtiden, ellers åtte og et halvt minutters frekvens. Prisen starter på 1150 won for 10 km, deretter 100 won for hver nye 5 km. En oppnår en rabatt på 100 won ved bruk av egne kort, som T-money (inkludert Seoul Citypass), Upass og KB; ungdom får en større rabatt. Barn kjører for halv pris, mens pensjonister og kandikapede kjører gratis. AREX krever egen billett.

Hvert tog består av åtte vogner, og operatørselskapet disponerer tilsammen 25 togsett, hvorav fire er reserve. Hver dag foretas 312 avganger, og daglig passasjertall for denne banen er 220 000 (desember 2010).