Porkalaområdet (finsk Porkkalan vuokra-alue) er en halvøy på 380 kvadratkilometer beliggende 30 kilometer vest-sydvest av Helsingfors.

Kart.

Ved våpenhvileavtalen mellom Finland og Sovjetunionen den 19. september 1944 ble området utlånt til Sovjet for 50 år. For sovjeterne var dette en slags fortsettelse av marinebasen på Hankøhalvøya lenger vest, som de etter Vinterkrigen hadde etablert base på i Finland, men som de rømmet sent i 1941 under fortsettelseskrigen.

Området omfattet store deler av Kyrkslätt kommune og hele Degerby kommune, som nå er en del av Ingå kommune. Dessuten inngikk deler av Esbo, Sjundeå og Ingå kommuner. Befolkningen på vel 7 200 personer (hvorav over 90 % var finlandssvensker) måtte i henhold til avtalen rømme området ti dager etter undertegnelsen. I 1947 fikk Finland lov til å benytte jernbanelinjen mellom Åbo og Helsingfors for transitt så fremt vinduene i togvognene var dekket.

I september 1955 meddelte Sovjetunionen overraskende at området ville bli tilbakelevert til Finland. Finland fikk igjen kontroll over området den 26. januar 1956, området hadde da mistet en del av sin strategiske betydning og ble tilbakelevert som en del av den allmenne avspenningen mellom de to landene.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata