Polititidende

Polititidende (PT) er politiets interne meddelelsesblad. Bladet utkommer ukentlig og inneholder blant annet opplysninger om uoppklarte forbrytelser, spor, observasjoner og annen aktuell informasjon. Bladet distribueres til samtlige lensmenn og politikamre, Justisdepartementet, Fengselsvesenet, Tollvesenets grensestasjoner, med flere.

Polititidende ble utgitt fra 1886 av Kristiania politi, senere Oslo politikammer, fram til Kripos overtok ansvaret for utgivelsen i 1959. I 1988 ble bladets seksjon med personetterlysninger erstattet av datasystemet Elys (Etterlysningsregisteret).

InnsynRediger

Bladet er unntatt offentligheten, og de enkelte politikamre er pålagt å makulere eldre numre. Eldre årganger oppbevares av Statsarkivene og Nasjonalbiblioteket, men publikum gis kun tilgang til blader som er eldre enn 80 år. Dette er standardsperrefrist for klausulering av papirer i forbindelse med straffesaker.

Eksterne lenkerRediger