Politisk reaksjon er et samlebegrep for krefter som til fordel for en eldre samfunnsmodell motsetter seg eller ønsker å reversere den gjeldende utviklingen eller tilstanden i et samfunn. En tilhenger kalles reaksjonær.

Begrepet benyttes særlig om 1800-tallets bevegelse som motsatte seg videreføringen av idéer fra den franske revolusjon, slik som lovreformer, parlamentarisme, borgerrettigheter,[trenger referanse] forfatninger, republikanske styreformer og nasjonalisme. Et historisk eksempel er Klemens von Metternich, som var førende under restaurasjonen.

Den fascismeinspirerte italienske kulturfilosofen Julius Evola brukte reaksjon i en positiv betydning: «Etter vår mening er en sann reaksjon mot det liberalistisk-demokratiske forfallet bare mulig på grunnlag av tradisjonelle verdier som hierarki, aristokrati og kongedømme.»[trenger referanse] Nasjonalsosialister brukte på sin side ordet i en negativ betydning, nemlig som betegnelse på konservative, monarkister og kristelig forankrede grupper som var motstandere av nasjonalsosialisme. Også kommunister har klassisk reaksjon som fiendebilde.

Idag betegnes ofte konservative og/eller konservativt religiøse verdiforestillinger som reaksjonære av sine motstandere.