De polare sonene

(Omdirigert fra Polare strøk)
Den arktiske regionen med Nordpolen
Den antarktiske regionen med Sydpolen

De polare sonene er et begrep som omfatter de geografiske områdene nord (den nordlige polare sonen) og sør (den sørlige polare sonen) for polarsirklene. Dette er i hovedsak områder med arktisk klima, som typisk kan deles inn i klimasonene polarklima, subpolarklima og tundraklima. Klimasonene er imidlertid ikke synonyme med polarsirklenes utbredelse, men varierer i henhold til flere faktorer, blant annet havstrømmene.

I områder med polarklima preges naturen gjerne av gammel havis og evig snø langs kysten, mens innlandet gjerne preges av steinørken og mengder av is og snø.

I områder med subpolarklima preges naturen gjerne av mose og lav og har ingen regelmessig vekstsesong.

I områder med tundraklima preges naturen gjerne av lyng, urter og gress og har typisk kort vekstsesong.

Se ogsåRediger