Pluripotent stamcelle

(Omdirigert fra Pluripotente stamceller)

Pluripotent stamcelle (latin: pluri betyr «flere») er en type stamcelle som kan gi opphav til alle celletypene i et født individ. Forskere har funnet pluripotente stamceller i embryoer og aborterte fostre. Hvis en eggcelle befruktes i laboratoriet, kan det befruktete egget brukes til å isolere pluripotente stamceller.

Det er til nå ikke blitt isolert noen pluripotente stamceller i fødte individer. Vi vet ikke ennå om det skyldes at det ikke trengs annet enn multipotente stamceller i fødte individer. Men at de er enklere å finne i embryoer og fostre er ikke rart, etter som det skal lages et helt individ.