Multipotente stamceller

Multipotente stamceller er stamceller som gir opphav til et begrenset antall ulike celletyper. Varianten pluripotente stamceller kun har blitt funnet i embryoer og fostre etter som de skal gi opphav til et helt individ. De multipotente stamcellene trenger bare å gi opphav til de celletypene som et født individ trenger å produsere. Multipotente stamceller gir opphav til for eksempel blodceller, muskelceller, nerveceller, hudceller og lignende.